Liên hệ.
Sđt: 0969.526.064.
Email: [email protected]
Khu đô thị XaLa, Hà Đông, Hà Nội.